پوکه | پوکه معدنی قروه | پوکه معدنی سبکبار قروه <p style="font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><strong><span style="color: rgb(51, 51, 255);">*بنام بزرگ معمار هستی*</span></strong></p><p style="font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"> </p><h1 style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img title="شیب بندی" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/393/1177912/shibbandi.jpg" alt="شیب بندی پشت بام توسط پوکه" style="border: 0px; float: left; margin: 0px;" /></h1><div style="font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><p>شهرستان قروه دارای چندین <strong>معدن پوکه </strong>عمده میباشد بزرگترین استخراج کننده <strong>پوکه معدنی</strong>در سطح ایران میباشد.</p><p><strong>پوکه قروه</strong> بهترین ماده سبک و ارزان برای شیب بندی ساختمان و بسیار سبک برای تهیه بلوک پوکه ای میباشد.</p><p><strong><a rel="nofollow" data-href="http://www.09182100012.ir" style="color: rgb(0, 102, 187);">پوکه معدنی سبکبار قروه</a></strong> با ارائه کمترین <strong>قیمت پوکه</strong> در سراسر ایران امکان گسترش و کسب درآمد بالا را برای فعالان بازار فراهم نموده است و آمادگی خود را جهت پشتیبانی از شما اعلام میدارد.</p></div><div style="font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">مشتری گرامی ابتدا جهت <span style="color: rgb(51, 51, 255);">دریافت مشاوره  <strong>نوع پوکه و قیمت پوکه معدنی</strong></span> با ما تماس بگیرید.</div><p style="font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><strong><span style="color: rgb(51, 51, 255);"><span style="color: rgb(199, 9, 0);">پس از اعلام سفارش شما پوکه معدنی ظرف24 الی 48 ساعت  توسط انواع کامیون ارسال میگردد.</span></span></strong></p><div style="font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">مبلغ پوکه معدنی به حساب آقای علی گوران واریز</div><div style="font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">و مبلغ کرایه حمل در مقصد تحویل خود راننده میگردد. <span style="font-size: 11.8182px; text-align: start;">ما خرسندیم که بتوانیم پوکه مورد نیاز شما را تهیه نمائیم.</span></div>

گالری تصاویر <h2 style="background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><a data-href="http://09187838868.blogfa.com/post/2" style="color: rgb(0, 102, 187);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">تصاویر پوکه معدنی سبکبار قروه 09182100012</span></a></span></h2><div style="font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/393/1177912//f96d35081ded46d44a07135f502bd890_gallery.jpg" alt="معدن پوکه" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0" style="border: 0px;" /></div><div style="font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/393/1177912/6173paijbdxcbkf7d67f.jpg" alt="پوکه بادامی" style="border: 0px;" /></div><div style="font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;">09182100012<img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/393/1177912/21m7mykg3barkrb4e8x6.jpg" alt="پوکه نخودی" style="border: 0px;" /></div><div style="font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;">09182100012<img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/393/1177912/x7gxbtsgnwaiz9kh53yo.jpg" alt="پوکه عدسی" style="border: 0px;" /></div><div style="font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;">09182100012<img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/393/1177912/pokeh_nokhodi.jpg" alt="پوکه ماسه ای" style="border: 0px;" /></div><p style="font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/393/1177912/pokeh.jpg" alt="پوکه سیاه" border="0" hspace="0" vspace="0" style="border: 0px;" /></p><div><br /></div>

قیمت پوکه معدنی قروه <p><span style="font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">به دلیل وجود سرند های متعدد درمعادن پوكه معدنی قروه این محصول در سایزهای زیر دانه بندی میشود</span></p><p style="font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"> </p><div align="right" style="font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><table dir="rtl" border="2" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" style="width: 477px;"><tbody><tr><td valign="top" width="70"><p dir="rtl" align="center">نوع پوکه</p></td><td valign="top" width="65"><p dir="rtl" align="center">سایزMm</p></td><td valign="top" width="67"><p dir="rtl" align="center">وزنkg/m3</p></td><td valign="top" width="274"><p dir="rtl" align="center">موارد کاربرد</p></td></tr><tr><td valign="top" width="70"><p dir="rtl">ماسه ای</p></td><td valign="top" width="65"><p dir="rtl">0-3</p></td><td valign="top" width="67"><p dir="rtl">900</p></td><td valign="top" width="274"><p dir="rtl">تولید قطعات سبک ساختمانی پوشش سطح کابل و...</p></td></tr><tr><td valign="top" width="70"><p dir="rtl">ماسه ای</p></td><td valign="top" width="65"><p dir="rtl">0-4</p></td><td valign="top" width="67"><p dir="rtl">850</p></td><td valign="top" width="274"><p dir="rtl">تولید قطعات سبک ساختمانی و...</p></td></tr><tr><td valign="top" width="70"><p dir="rtl">عدسی</p></td><td valign="top" width="65"><p dir="rtl">3-10</p></td><td valign="top" width="67"><p dir="rtl">700</p></td><td valign="top" width="274"><p dir="rtl">بلوک-تیغه-بتن و ... قطر بلوک ده میلیمتر</p></td></tr><tr><td valign="top" width="70"><p dir="rtl">عدسی</p></td><td valign="top" width="65"><p dir="rtl">3-12</p></td><td valign="top" width="67"><p dir="rtl">650</p></td><td valign="top" width="274"><p dir="rtl">بلوک-تیغه-بتن و ... قطر بلوک از 20 میلیمتر بیشتر باشد</p></td></tr><tr><td valign="top" width="70"><p dir="rtl">نخودی</p></td><td valign="top" width="65"><p dir="rtl">5-16</p></td><td valign="top" width="67"><p dir="rtl">600</p></td><td valign="top" width="274"><p dir="rtl">تهیه بتن سبک , شیب بندی سقف ساختمانها, هم سطح نمودن كف طبقات و...</p></td></tr><tr><td valign="top" width="70"><p dir="rtl">مخلوط</p></td><td valign="top" width="65"><p dir="rtl">5-25</p></td><td valign="top" width="67"><p dir="rtl">600</p></td><td valign="top" width="274"><p dir="rtl">شیب بندی سقف ساختمانها , هم سطح نمودن كف طبقات , پر کردن سطوح و...</p></td></tr><tr><td valign="top" width="70"><p dir="rtl">بادامی</p></td><td valign="top" width="65"><p dir="rtl">10-25</p></td><td valign="top" width="67"><p dir="rtl">550</p></td><td valign="top" width="274"><p dir="rtl">شیب بندی سقف ساختمانها , پر کردن سطوح و...</p></td></tr><tr><td valign="top" width="70"><p dir="rtl">بادامی</p></td><td valign="top" width="65"><p dir="rtl">10-30</p></td><td valign="top" width="67"><p dir="rtl">550</p></td><td valign="top" width="274"><p dir="rtl">شیب بندی سقف ساختمانها , پر کردن سطوح و...</p></td></tr><tr><td valign="top" width="70"><p dir="rtl">گردویی</p></td><td valign="top" width="65"><p dir="rtl">20-40</p></td><td valign="top" width="67"><p dir="rtl">500</p></td><td valign="top" width="274"><p dir="rtl">شیب بندی سقف ساختمانها , پر کردن سطوح و...</p></td></tr><tr><td valign="top" width="70"><p dir="rtl">پرتقالی</p></td><td valign="top" width="65"><p dir="rtl">40-150</p></td><td valign="top" width="67"><p dir="rtl">450</p></td><td valign="top" width="274"><p dir="rtl">پرکردن سطوح و تونل سازی</p></td></tr><tr><td valign="top" width="70"><p dir="rtl">سنگ</p></td><td valign="top" width="65"><p dir="rtl">بزرگ سایز</p></td><td valign="top" width="67"><p dir="rtl">-----</p></td><td valign="top" width="274"><p dir="rtl">آبنما</p></td></tr></tbody></table></div><p dir="rtl" style="font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"> </p><p style="font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">جهت دریافت لیست قیمت پوکه قروه و مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید <strong><span style="color: rgb(51, 51, 255);">09182100012 بهترین پوکه قروه</span></strong></p><p style="font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong><span style="color: rgb(51, 51, 255);"><br /></span></strong></p><p style="font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">با توجه به خاکی بودن جاده معادن پوکه  تریلی قادر به بارگیری از داخل معدن نمیباشد.</p><p style="font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">به همین دلیل پوکه از فاصله 40 تا 70 کیلومتری معدن تا داخل انبار قروه توسط کامیونهای بومی تک حمل میشود.</p><p style="font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">و<strong>تمامی قیمتها <span style="color: rgb(0, 0, 153);">قیمت </span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">انبار داخل شهر قروه</span> میباشد</strong>.</p><p style="font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 255);"><strong>شرکت پوکه معدنی</strong></span> سبکبار قروه <span style="color: rgb(0, 0, 153);">فقط </span><strong><span style="color: rgb(51, 51, 255);">پوکه نوع یک یا درجه یک</span></strong> را دارد.</p><p style="font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><strong><span style="color: rgb(51, 51, 255);">پوکه بادامی هر متر مکعب </span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">15000</span><span style="color: rgb(51, 51, 255);">تومان</span></strong></p><p style="font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><strong><span style="color: rgb(51, 51, 255);">پوکه نخودی هر متر مکعب</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> 18000</span><span style="color: rgb(51, 51, 255);">تومان</span></strong></p><p style="font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><strong><span style="color: rgb(51, 51, 255);">پوکه عدسی هر متر مکعب </span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">22500</span><span style="color: rgb(51, 51, 255);">تومان</span></strong></p><p style="font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><strong><span style="color: rgb(51, 51, 255);">پوکه ماسه ای هر متر مکعب </span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">12000</span><span style="color: rgb(51, 51, 255);">تومان</span></strong></p><p style="font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="text-align: center;">سوالات بیشتر: </span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>09182100012 </strong></span></p><div><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><br /></strong></span></div>

تماس با ما <div style="font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img alt="دفتر فروش پوکه" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/393/1177912/20160629_171137.jpg" /></div><div style="font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">مشتری گرامی ابتدا جهت <span style="color: rgb(51, 51, 255);">دریافت مشاوره  <strong>نوع پوکه و قیمت پوکه معدنی</strong></span> با ما تماس بگیرید(<span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: small;">09182100012</span>)</div><div style="font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">پس از اعلام سفارش شما پوکه معدنی ظرف<strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">24 الی 48</span></strong> ساعت  توسط انواع کامیون ارسال میگردد.</div><div style="font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">مبلغ پوکه معدنی به  حساب مدیر عامل علی گوران واریز</div><div style="font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">و مبلغ کرایه حمل در مقصد تحویل خود راننده میگردد.</div><div style="font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: left;">ما خرسندیم که بتوانیم پوکه مورد نیاز شما را تهیه نمائیم.<img alt="پوکه قروه" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/393/1177912/a.gif" style="font-size: 10pt; text-align: right;" /></div>